KBT

Solito Psykologi erbjuder behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn, ungdomar och vuxna, samt föräldrastöd, familjesamtal och parterapi. Behandling kan även ske via videolänk.

Vid en behandling med KBT börjar vi alltid med en kartläggning för att kunna skräddarsy insatserna för just dina behov. En KBT-behandling kan pågå allt från ett par till ca 30 tillfällen. Vanligast är att man går mellan fem och femton sessioner. KBT fungerar för alla åldrar och vi tar emot barn, unga, vuxna och föräldrar under ett och samma tak.

Barn och unga

Vid behandling av barn och ungdomar är närstående vuxna alltid involverade i olika grad. För mindre barn är det vanligt att det framför allt är föräldrarna som behöver rådgivning. För ungdomar kan handla om att en vuxen är med vid vissa behandlingstillfällen.
Vanliga orsaker till att barn och ungdomar kan behöva KBT är ängslighet, ångest eller oro, nedstämdhet, trots och konflikter, låg självkänsla samt stress. Vi kan också stötta föräldrar i frågor om t ex tonåringar och alkohol eller andra områden som rör föräldraskapet.

Vuxna

Vuxna kan gå i psykoterapi individuellt eller i par. Du kan också få stöd i din roll som förälder. Vanliga orsaker till kontakt kan vara depression, ångest, sömnsvårigheter, låg självkänsla, stress, stora livsförändringar eller svårigheter i relationer.

Parterapi

Upplever ni svårigheter i er relation, att ni har mycket konflikter eller andra problem, så kan parterapi vara en god och klok investering. Parterapi hos Solito Psykologi baseras alltid på KBT. Dessa behandlingsbesök är oftast 90-minuter långa för att ni ska få ut så mycket som möjligt av samtalen.

Exempel på områden vi behandlar

 • Ångesttillstånd
 • Depression och nedstämdhet
 • Tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd
 • Oro/ängslighet hos barn
 • Besvär med mycket trots och konflikter hos barn
 • Sömnbesvär
 • Stress och utmattningsproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Relationssvårigheter
 • Svårigheter i föräldraskap och familjeliv
 • Riskbruk av alkohol
 • Kris eller livsomställningar
 • Ångest och oro kring klimat och miljö
 • Frågor kring identitet och sexualitet