Tjänster

KBT

Behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn, ungdomar och vuxna, samt föräldrastöd, familjesamtal och parterapi. Behandling kan även ske via videolänk.

Läs mer om KBT.

Handledning

Solito Psykologi erbjuder handledning till t ex skola, socialtjänst, sjukvård och LSS-verksamheter. Vi ger också driftshandledning i KBT till andra vårdgivare, organisationer och företag. Denna kan vara meriterande för att söka psykoterapeututbildning. Handledning kan även ske via videolänk.

Utbildning/föreläsning

Solito Psykologi kan erbjuda utbildning inom t ex psykisk ohälsa, psykologisk behandling, neuropsykiatri och utvecklingspsykologi. Vi föreläser också bland annat om samtalsmetodik, implementering och utvärdering av psykologiska insatser samt presentationsmetodik.

Solito Psykologi kan även skräddarsy utbildningar inom området klimatpsykologi.

Kontakta oss för bokning eller förfrågan.

Skola

Solito psykologi åtar sig uppdrag inom skola, så som handledning, konsultation, nivåbedömningar och elevhälsoarbete. 

Utredning/ psykologisk testning

Vi på Solito psykologi har mångårig erfarenhet av arbete med testning och utredning. Vi erbjuder konsulttjänster inom psykologisk testning, nivåbedömningar samt neuropsykiatriska utredningar.