Om oss

Hos Solito Psykologi kan du förvänta dig att möta en psykolog med engagemang, hög kompetens och lång erfarenhet.

Vi är tre psykologer som alla har arbetat i mer än tio år inom psykiatri och primärvård. Förutom psykologlegitimation har vi alla omfattande vidareutbildningar och särskild kompetens inom flera områden.

Sofia Cassel – leg psykolog sedan 2009, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Sofia har tidigare jobbat inom barn- och ungdomspsykiatri, privat verksamhet, beroendevård och primärvård. Sofia har lång erfarenhet av behandling av exempelvis depression, ångestsyndrom, sömnbesvär och relationssvårigheter samt föräldrastöd och har särskild kompetens på området KBT för barn, ungdom och familj. Sofia tar emot klienter i alla åldrar. Hon tar också uppdrag som skolpsykolog, handledare och föreläsare.

sofia.cassel@solitopsykologi.se

Lina Poltrago

Lina Poltrago – leg psykolog sedan 2009 och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Lina har lång erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Hon har jobbat bland annat med behandling (KBT) av ångest och depression och utredning av neuropsykiatriska tillstånd. Hon har också arbetat inom ett forskningsprojekt om autism och adhd på Karolinska institutet. Under många år har Lina jobbat på en specialistmottagning för OCD/tvångssyndrom. Lina ger också föreläsningar och handledning i olika sammanhang.

lina.poltrago@solitopsykologi.se

Tove Wahlund – leg psykolog sedan 2009 och har disputerat med en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet. Tove har arbetat inom såväl primärvård samt barn- och vuxenpsykiatri och har gedigen erfarenhet av behandling av ångest, depression, stress och sömnbesvär. Tove arbetar med forskning på området behandling av överdriven oro hos ungdomar och vuxna. Hon har också erfarenhet av handledning och undervisar och föreläser regelbundet i olika sammanhang.

tove.wahlund@solitopsykologi.se

Läs mer om våra kompetenser här.

Vi erbjuder KBT för barn, unga och vuxna samt handledning, utbildning och konsultation. Läs mer under tjänster.

Solito Psykologi är baserade i Stockholm, men vi åtar oss uppdrag i hela landet.