Kvalitet & Kompetens

Hos Solito Psykologi kan du vara trygg med att du alltid träffar en psykolog med hög kompetens och lång erfarenhet. Nedan kan du läsa lite om de utbildningar vi har genomgått.

Alla som jobbar i Solito Psykologi är medlemmar i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och har därigenom patientförsäkring och företagsförsäkring, vilket innebär en trygghet för dig som klient/kund.

Leg psykolog

Alla på Solito Psykologi är legitimerade psykologer. Det innebär att vi har genomgått det femåriga psykologprogrammet på universitet samt fullgjort ett års tjänstgöring innan legitimation. Som legitimerade psykologer arbetar vi under hälso- och sjukvårdslagstiftning och har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Vi på Solito Psykologi har förutom psykologutbildning också olika vidareutbildningar.

Specialist

En psykolog som är specialist har förutom psykologutbildningen genomgått en påbyggnadsutbildning på tre till fyra år, som ger fördjupade kunskaper och särskild kompetens inom ett visst område. På Solito Psykologi finns specialister i klinisk barn- och ungdomspsykologi samt i psykologisk behandling.

Leg psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har genomgått ett treårigt högskoleprogram som påbyggnad på grundutbildning till t ex psykolog. Utbildningen ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i psykoterapi, i detta fall KBT, för en mängd olika tillstånd och svårigheter. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Medicine doktor

En medicine doktor, med dr, har genomgått en fyraårig doktorandutbildning efter grundutbildning till t ex psykolog och har disputerat med en doktorsavhandling vid ett medicinskt universitet.